Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Διαφημίζουμε την Άνδρο

Τα παιδιά της Δ΄ τάξης  συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί και τα δύο τμήματα και φτιάχνουν αφίσες για να διαφημίσουν την Άνδρο!Εγγραφές στο Ολοήμερο Τμήμα

                                             ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ- ΧΩΡΑΣ
                                                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2013-14
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  του σχολείου μας , έως τις 21-6-2013  θα πρέπει να έχουν καταθέσει:
        I.            Για το Ολοήμερο Δημοτικό, το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (1)».
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 21 Ιουνίου 2013,      απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε Κυκλάδων.
      II.            Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή  κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων. Προς τούτο προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
    III.            Η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών και το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος τηρούνται  καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.
    IV.            Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας, εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.
      V.            Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
    VI.            Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:
Προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
Αγγλική Γλώσσα (Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεις)
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ο Αθλητισμός εντάσσεται υποχρεωτικά στα προγράμματα των Α΄και Β΄τάξεων, ενώ για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο.

                                                                                                            -Η Διευθύντρια-

                                                                                                                                       
                                                                                                Μαργαρίτα Κορκοδείλου


Μαθητικοί αθλητικοί αγώνες Μπάσκετ και Βόλεϊ

Σήμερα Τετάρτη 29/05/2013 διεξήχθησαν στο σχολείο μας αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ από τους μαθητές των σχολείων του νησιού μας.


        Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των σχολείων για την αγωνιστικότητα, την ευγενή άμιλλα και τη διαγωγή που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
       Θερμά συγχαρητήρια επίσης στο γυμναστή του Σχολείου μας κο. Μουζάκη Γ. για την άρτια οργάνωση, αλλά και σε όλους τους γυμναστές και εκπαιδευτικούς του νησιού μας για την συνεργασία, τη συναδελφικότητα και την  υποστήριξη τους στη διεξαγωγή των αγώνων.


Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2013 ,τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 201/1998 και το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008/Α) και την Φ.6/369/65741 /Γ1/15-5-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙΘ.Π.Α. , είναι:
1.    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού(αναζητείται αυτεπάγγελτα μόνο από το Δήμο Άνδρου)
    2.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
    3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Διευθυντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
    4.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου  (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).
     5.Ατομικό Δελτίο Υγείας
     6.    *Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
    7.    *Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
    8.    *Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
* Α.Το πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης που απαιτείται για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, καθώς και τα πιστοποιητικά καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την  εγγραφή των μαθητών στην Α τάξη του δημοτικού Σχολείου , για το σχολικό έτος 2013-14 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.

    Επιπροσθέτως   τα παιδιά  σχολικής ηλικίας  μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα,παραπέμπονται σε παιδοκαρδιολόγο  .
Δεν εγγράφονται μαθητές εκτός σχολικής περιφέρειας, χωρίς έγκριση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης  .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Διευθύντριας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  Διευθύντρια 
                                                                                    


                                                                                 Μ. Κορκοδείλου