Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Εγγραφές στο Ολοήμερο Τμήμα

                                             ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ- ΧΩΡΑΣ
                                                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2013-14
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  του σχολείου μας , έως τις 21-6-2013  θα πρέπει να έχουν καταθέσει:
        I.            Για το Ολοήμερο Δημοτικό, το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (1)».
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 21 Ιουνίου 2013,      απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε Κυκλάδων.
      II.            Για την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή  κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων. Προς τούτο προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.
    III.            Η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των μαθητών και το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος τηρούνται  καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.
    IV.            Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας, εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, καθ΄ όλο το διδακτικό έτος.
      V.            Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
    VI.            Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:
Προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
Αγγλική Γλώσσα (Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεις)
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ο Αθλητισμός εντάσσεται υποχρεωτικά στα προγράμματα των Α΄και Β΄τάξεων, ενώ για τις Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο.

                                                                                                            -Η Διευθύντρια-

                                                                                                                                       
                                                                                                Μαργαρίτα Κορκοδείλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου