Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ' ΤΑΞΗΣ

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας τα παιδιά της Δ' τάξης ζωγραφίζουν μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία....