Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Εθελοντικός καθαρισμός παραλίων από τους μαθητές του σχολείου μας

Σήμερα Τρίτη 26 Μαϊου οι μαθητές του σχολείου΄μας έδωσαν το μήνυμα της ανάγκης προστασίας των ακτών του νησιού μας καθαρίζοντας τις παραλίες του Νειμποριού και του Παραπορτίου. Προηγήθηκε αφισοκόλληση στην αγορά και στο τέλος τοποθετήθηκαν πινακίδες στις παραλίες με οικολογικά μηνύματα που έγραψαν τα παιδιά.
Ελπίζουμε ότι θα ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον με την παρουσία των σκουπιδιών.

Έπειτα ακολούθησε στο σχολείο ενημέρωση των μαθητών για την ανακύκλωση και το πρόγραμμα ανακύκλωσης, που πρόκειται να ξεκινήσει ο Δήμος, από τη Διευθύντρια Δέσποινα Χατζόγλου, το δάσκαλο Τηνιακό Γιώργο και τον εκπρόσωπο του Δήμου Θεολόγου Νίκο.