Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

«Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα »

«Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα »
ΣΧΕΤ 1: Η υπ' αριθμ. 2/37645/0020/08-07-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 902/Τεύχ. Β΄/17-07-2002 )ΣΧΕΤ 2: Η υπ' αριθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 2204/ Τευχ. Β΄/26-07-2012)Κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση 2/46354/20-07-2012, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2204/Τεύχος Β΄/26-07-2012 και την 2/37645/0020/08-07-2002, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 902/Τεύχος Β΄/17-07-2002 , προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, έως 3.000 €.Για όσους ενδιαφέρονται, η διαδικασία είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Υ Α. με τις εξής διευκρινίσεις:Παρακαλούνται οι διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, αφού ενημερώσουν τους γονείς, να παραλάβουν τις αιτήσεις των γονέων και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις αποστέλλουν στην Δ.Π.Ε. Κυκλάδων , έως τις 10 Οκτωβρίου 2012.Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε την παραλαβή του e-mail.Επικοινωνία : Ιωάννα Λαμπράκη 22810-82465Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου