Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης


                                                 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου 2012 ,τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 201/1998 και το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008/Α) και την Φ.6/320/Γ1/58038/23-5-2012 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. , είναι:
1.    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού(αναζητείται αυτεπάγγελτα μόνο από το Δήμο Άνδρου)
    2.    Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
    3.    Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση της Διευθυντριας του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ).
    4.    Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου  (Παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).
     5.Ατομικό Δελτίο Υγείας
     6.    *Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
    7.    *Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
    8.    *Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
* Α.Το πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης που απαιτείται για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο, καθώς και τα πιστοποιητικά καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την  εγγραφή των μαθητών στην Α τάξη του δημοτικού Σχολείου , για το σχολικό έτος 2012-13 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

    Επιπροσθέτως   τα παιδιά  σχολικής ηλικίας  μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα,παραπέμπονται σε παιδοκαρδιολόγο  .
Δεν εγγράφονται μαθητές εκτός σχολικής περιφέρειας, χωρίς έγκριση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης  .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο της Διευθύντριας τις εργάσιμες ώρες.

Η  Διευθύντρια 
                                                                                    


                                                                                 Μ. Κορκοδείλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου